ویدئو کلیپ | مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی

ویدئو کلیپ | مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی

ویدئو کلیپ | مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی

ویدئو کلیپ | مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی

سبک: ویدئو کلیپ

عنوان: مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین

به سفارش: آقای مجید فرجی

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

نقد و بررسی
نقد و بررسی

نظرات کاربران

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.