ویدئو کلیپ مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی | فیکا

ویدئو کلیپ مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین با مجید فرجی | فیکا

سبک: ویدئو کلیپ

عنوان: مهارت صحبت کردن در مقابل دوربین

به سفارش: آقای مجید فرجی

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.