موشن گرافیک دوبعدی | کمپین "نه به پلاستیک" پتروشیمی زاگرس

موشن گرافیک دوبعدی | کمپین "نه به پلاستیک" پتروشیمی زاگرس

سبک: موشن گرافیک دوبعدی

عنوان: کمپین "نه به پلاستیک"

به سفارش: پتروشیمی زاگرس

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.