موشن گرافیک دوبعدی | "باهوش شو" ماهان تیموری

موشن گرافیک دوبعدی | "باهوش شو" ماهان تیموری

سبک: ترکیب موشن گرافیک دوبعدی و سه بعدی

عنوان: باهوش شو

به سفارش: موسسه ماهان تیموری

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.