پوستر روز جهانی معلولین

پوستر روز جهانی معلولین

پوستر روز جهانی معلولین

طراحی گرافیکی

مناسبت: روز جهانی معلولین 

به سفارش: شهرداری کرج

مجری: شرکت دیجیتال مارکتینگ فیکا

برای رشد کسب و کارت آماده ای؟

برای همکاری با آژانس دیجیتال مارکتینگ فیکا همین الان اقدام کن.