درباره فیکا
سعید بیابی - بنیان گذار - مدیرعامل سعید بیابی

سعید بیابی

بنیان گذار - مدیرعامل

متخصص مدیریت کسب وکار و کارآفرینی

محمد جواد علیرضائی - بنیان گذار - مدیر تحقیق و توسعه محمد جواد علیرضائی

محمد جواد علیرضائی

بنیان گذار - مدیر تحقیق و توسعه

فارغ التحصیل دانشگاه تهران | استراتژیست محتوا | مدرس و مشاور توسعه کسب وکار

مجید قربانی - بنیان گذار - مدیر دیجیتال مارکتینگ مجید قربانی

مجید قربانی

بنیان گذار - مدیر دیجیتال مارکتینگ

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | متخصص سئو | متخصص دیجیتال مارکتینگ

سجاد بیابی - بنیان گذار - مدیر فروش سجاد بیابی

سجاد بیابی

بنیان گذار - مدیر فروش

متخصص بازاریابی و فروش

محمد رجبلو - بنیان گذار - مدیر منابع انسانی محمد رجبلو

محمد رجبلو

بنیان گذار - مدیر منابع انسانی

متخصص مهارت های ارتباطی

رضا بیابی - کارشناس طراحی سایت رضا بیابی

رضا بیابی

کارشناس طراحی سایت

متخصص هوش مصنوعی و طراحی سایت

شکوفه کشن روستا - طراح گرافیکی شکوفه کشن روستا

شکوفه کشن روستا

طراح گرافیکی

متخصص تولید محتواهای گرافیکی

امیر بیابی - کارشناس طراحی سایت امیر بیابی

امیر بیابی

کارشناس طراحی سایت

متخصص طراحی سایت